FashionMaster odobrenje sa pečatom za higijenu

Efektivno dejstvo protiv virusa – naučno dokazano
Bez gužvanja i higijenski čisto:
površinska primena pare sa Miele peglom (nivo snage 3) ili sa parom ubija 99,99%* virusa – i to sve za 5 sekundi. Ovde su uključeni koronavirusi, virusi gripa i adenovirusi (sa izuzetkom hepatitisa B). To je potvrđeno testiranjem na Univerzitetu Albstadt-Sigmaringen. Tako možete da uživate u najvišem nivou higijene.
Izuzev hepatitisa B pri korišćenju pegle (nivo snage 3) na jednoslojnim tkaninama ili pri korišćenju pare – ako je dostupno u modelu. Testirano od strane Instituta za integrativnu higijenu i virusologiju pri Univerzitetu Albstadt-Sigmaringen (InFluenc_H), koji je dodelio i zlatnu nalepnicu. Opis relevantne metodologije može se naći na sledećoj vezi: https://www.miele.com/fm-c: Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda