Otpuštanje u hitnom slučaju

Ručno deaktiviranje grej. ploče kod nestanka struje
Ako tokom peglanja dođe do nestanka struje, grejna ploča ne može sama da se povuče po otpuštanju nožnog prekidača. Da biste odmah izvukli odeću, treba ručno da rasteretite pritisak grejne ploče povlačenjem ručice za oslobađanje u hitnom slučaju. Veš tada može da se izvuče u pravcu kretanja valjka. Time se osigurava da tkanina ne bude oštećena.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda