Vođeno uklanjanje kamenca

Exclusiv bei Miele
Efikasno uklanj. kamenca na osnovu tvrdoće vode
Kada odaberete tvrdoću vode pre prve upotrebe, uređaj automatski određuje neophodan ciklus uklanjanja kamenca i blagovremeno vas podseća. Proces uklanjanja kamenca se pokreće jednostavnim pritiskom na dugme. Displej će vas pitati da li želite da dodate odgovarajući program za uklanjanje kamenca i onda će se automatski pokrenuti.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda