Peglanje sedeći

Opušteni metod peglanja
Peglanje bez napora u sedećem stavu. Kretanje valjka aktivira se nožnim prekidačem glatkog hoda; grejna ploča se spušta na odeću i pritiska je. Ergonomski sedeći položaj smanjuje naprezanje leđa i oslobađa obe ruke. Tržišnim istraživanjem kompanije Miele anketirani su naši kupci i otkriveno je da 95% svih kupaca Miele valjka za peglanje spada u kategorije od „zadovoljan” do „veoma zadovoljan”.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda