Vođena prva upotreba

Exclusiv bei Miele
Olakšano pokretanje
Pre prve upotrebe uređaja FashionMaster, on će vas provesti kroz najvažnija podešavanja. Vi samo treba da izaberete jezik za informacije o uređaju i da podesite tvrdoću vode. Uređaj sada automatski bira optimalni ciklus uklanjanja kamenca. Ovo održava vaš FashionMaster uređaj na najbolji mogući način i osigurava njegov dug radni vek.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda