Funkcija pare

Exclusiv bei Miele
Veća vlažnost za suv veš
Ova funkcija omogućava peglanje na paru. Tehnologija duplog rezervoara osigurava brz dovod pare, ravnomernu raspodelu pare duž čitave površine za peglanje i do 40 minuta peglanja na paru bez dopunjavanja rezervoara za vodu. Jedna lampica vas na vreme obaveštava da je potrebno još vode. Koristi vodu iz vodovoda. Zapremina 0,84 l.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda