Para

Para čini razliku
Uz pritisak pare od 4 bara i konstantan protok pare od 100 g/min, uz FashionMaster možete postići profesionalne rezultate peglanja. Suva para prodire čak i u najdeblji materijal i time skraćuje vreme peglanja. Vi odlučujete da li koristite jake mlazeve ili neprekidan tok pare pritiskanjem dugmeta za paru na pegli.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda