Visok kontaktni pritisak

Intenzivna interakcija između grejne ploče i valjka
Tokom peglanja, grejna ploča se pritiska na valjak pritiskom od 0,35 N/cm². Da biste pri ručnom peglanju napravili takav pritisak, morali biste neprekidno peglom da pritiskate dasku za peglanje težinom od oko 7 kg. Za optimalne rezultate peglanja uz mali napor.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda