Valjak širok 83 cm

Pet puta veća oblast, za peglanje na velikom nivou
Površina za peglanje je pet puta veća nego kod klasične pegle. Valjak širine 83 cm omogućava veoma lako peglanje velikih stvari. Čak i npr. jastuk može da se pegla u jednom koraku.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda