Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Priključak za toplu vodu

Uštedite do 50% struje*
Sve Miele mašine za pranje sudova mogu da se priključe na dovod vruće vode temperature do 60 °C. Time se smanjuje potrošnja električne energije za do 50%, a trajanje programa za do 10%. U programu ECO, potrošnja električne energije mašine za pranje sudova pada na tek 0,45 kWh.
U programu za nežno pranje Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda