Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

FlexiTimer sa EcoStart

Exclusiv bei Miele
Čuva novčanik i životnu sredinu
Miele mašine za pranje posuđa sada rade još inteligentnije. Uz funkciju EcoStart možete štititi životnu sredinu i koristiti različite tarife, prepuštajući svom uređaju da za rad izabere najnižu tarifu. Možete uneti tri različite tarife i sve što treba da uradite jeste da odredite najkasnije moguće vreme završetka. Mašina za pranje posuđa će odabrati vreme početka najniže tarife unutar vremenskog perioda koji ste odredili.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda