Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Originalna fioka za pribor za jelo

Dostupno zahv. kompaniji Miele već više od 25 god
Fioka za escajg, izum kompanije Miele, pruža brojne pogodnosti: sav eescajg se postavlja zasebno i neće se ogrebati. Naslage se uklanjaju u potpunosti, a escajg bude savršeno osušen. Sem toga, vađenje je pogodno i higijensko. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda