Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

FlexiAssist oznake

Identifikacija boje za pogodnost za korisnike
Uz oznake FlexAssist možete odmah prepoznati koje elemente možete da premestite da biste korpu prilagodili svojim potrebama. Mali simboli na obojenim elementima, kao što su šolja ili vinska čaša, ukazuju na to kako taj prostor može da se koristi. Oznake FlexAssist istovremeno služe i kao ručke. To omogućava optimalnu fleksibilnost korpe prostim okretom ruke.  
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda