Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

ComfortClose

Koncept vrata koji obravlja sve
Iskusite kako se lako otvaraju i zatvaraju Miele vrata. Vrata ostaju u položaju koji vi izaberete.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda