Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Odloženi start i indikator odbrojavanja

Paženje na vreme
Uz funkciju odloženog starta, možete odrediti do 24 sata unapred kada će da započne izabrani program. Nakon početka programa, na displeju je označeno preostalo trajanje ciklusa.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda