Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Izuzetno suvo

Savršeni rezultati za čaše i plastiku
Zahvaljujući produženoj fazi sušenja i povećanoj temperaturi završnog ispiranja sve se suši savršeno, čak i stakleni i plastični predmeti. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda