Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Odloženo pokr. sa integr. indikatorom odbrojavanja

Štedite struju dok spavate
Funkcija 24-časovnog odlaganja starta omogućava vam da mašinu za pranje posuđa koristite kad god vam to odgovara, kao i da biste iskoristili niže (noćne) strujne tarife. Indikator odbrojavanja pokazuje koliko dugo će raditi izabrani program. Sve vreme vas obaveštava o statusu programa mašine za pranje posuđa.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda