Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

EcoFeedback

Uvek fokusirani na potrošnju
Miele mašina za pranje posuđa vam olakšava svakodnevno pranje posuđa vodeći računa o životnoj sredini. Kad izaberete neki program, funkcija EcoFeedback prikazuje procenjenu potrošnju vode i struje. To vam omogućava da izaberete opciju koja je najpovoljnija po životnu sredinu. Stvarne vrednosti potrošnje možete videti na displeju po završetku programa.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda