Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Polunapunjeno*

Exclusiv bei Miele
Manja potrošnja
Koristeći sistem za automatsko prepoznavanje, Miele mašine za pranje posuđa automatski otkrivaju količinu posuđa u mašini i tome prilagođavaju potrošnju vode i električne energije. Zahvaljujući ovoj automatskoj funkciji, ne morate uvek čekati da se mašina za pranje posuđa skroz napuni.
EP1967121B1 Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda