Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

SensorDry*

Exclusiv bei Miele
Optimalno sušenje
Na proces sušenja mogu uticati temperatura u kuhinji i količina predmeta u mašini za pranje posuđa. U programu Senzorsko pranje/Automatski program, funkcija SensorDry osigurava optimalne rezultate sušenja čak i pod ne baš idealnim uslovima.
DE102006042486B3, EP1902659B1 Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda