Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Patentirana* posuda za so u sklopu vrata

Exclusiv bei Miele
Praktično dopunjavanje soli
Patentirana posuda za so nalazi se u vratima mašine za pranje posuđa. Lako se dopunjava iz stojećeg položaja uz poluotvorena vrata. Više nije neophodno da se saginjete i skidate donju korpu i da pretražujete unutrašnjost mašine.
EP1457153B1, US7124765B2 Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda