Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

MaxiComfort dizajn korpe

Vrhunac asortimana
Korpa MaxiComfort sadrži sledeće: 3D fioku za escajg, ručke korpi od inoksa, gornju korpu podesivu po visini sa nosećom šinom za čaše, preklopivi red šiljaka i pregradu za velike šolje podesive širine u gornjoj korpi, oblast MultiComfort u donjoj korpi, 2 preklopiva reda šiljaka i 4 držača za čaše podesiva po visini u donjoj korpi, preklopivu noseću šinu za čaše i preklopivi držač za čaše u donjoj korpi.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda