Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

ExtraComfort dizajn korpe

Sa mnogim dodacima
Korpa ExtraComfort sadrži sledeće: 3D fioku za escajg, ručke korpi, gornju korpu podesivu po visini, fiksni red šiljaka u gornjoj korpi, oblast MultiComfort u donjoj korpi, 2 fiksna reda šiljaka u donjoj korpi i 2 držača za čaše podesiva po visini u donjoj korpi
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda