Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Gornja korpa sa podesivom visinom

Optimalna iskorišćenost prostora
Kod svih Miele mašina za pranje posuđa visina gornje korpe se lako podešava – čak i u nagnutom položaju. Postoji ukupno 9 položaja. To vam omogućava da maksimalno iskoristite prostor u mašini svaki put kad je koristite.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda