Kratak pregled koristi od proizvoda

Mašine za sudove
Prednosti proizvoda

Korpa za pribor za jelo

Vrhunskog kvaliteta
Nova Miele korpa za escajg može da se postavi preko prednjeg reda šiljaka na donjoj korpi. Njen moderan i dobar izgled naglašava njen izuzetan kvalitet. Sem toga: u uređaje sa fiokom za escajg može da se postavi i korpa za escajg. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda