Silence sistem

Optimalna zvučna izolacija
Jedinice za skladištenje vina su uvek pokrenute i iz tog razloga niski nivoi buke pri radu su od naročitog značaja. Miele jedinice za vino sa funkcijom Silence sistema omogućavaju značajno optimizovan nivo buke kola frižidera. Uz to, izolacija je smeštena u kritičnim oblastima tako da možete da uživate u miru i tišini.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda