FlexiFrame Plus

Bezbedno držanje boca svih veličina
Savršeno čuvanje vina, čak i u velikim bocama. Po prvi put, zasebne daščice mogu da se premeste u dva pravca da bi se smestile boce većeg prečnika, npr. za bezbedno čuvanje magnum boca.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda