NoteBoard

Prilagodite nosače trakama na kojima mož. da pišete
Magnetna traka je pričvršćena na prednju stranu svakog stalka za boce i po njoj možete pisati kredom da biste napravili razne oznake: npr. poreklo, vrsta grožđa, starost itd. To omogućava preglednost i vašem uređaju daje lični pečat. Trake NoteBoard lepe se magnetski; mogu lako da se skinu da bi se na njih nešto napisalo i zatim vrate.  
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda