Temperaturne zone

 
Miele jedinice za vino smeštene su u tri temperaturne zone čije hlađenje može da se vrši zasebno. Do tri različite vrste vina, na primer, crveno vino, belo vino i šampanjac ili penušavo vino mogu da se čuvaju u isto vreme u savršenim uslovima.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda