Skladištenje sa niskim nivoom vibracija

Posebno osmišljeno za čuvanje u vinskom frižideru
Da biste čuvali vaša vina na veoma nežan način, Miele vinske jedinice su opremljene specijalno optimizovanim komponentama: kompresor, koji je optimizovan da radi tiho, takođe je mehanički odvojen od kućišta. Ovo omogućava da se vaša vina čuvaju bez vibracija.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda