Indikatori

Detaljno o jednostavnosti korišćenja
Svaki element CombiSet ima displej sa do tri različita indikatora (npr. preostale toplote). Za bezbednu i delotvornu pripremu hrane. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda