Sigurnosno isključivanje

Bezbrižnost
Maksimalno trajanje rada se određuje za svaki nivo jačine. Ako zona zagrevanja radi na istom nivou jačine neuobičajeno dugo, automatski se isključuje. br 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda