Obrtne numeričke komande

Detaljan dizajn
Prvoklasne metalne obrtne komande* naglašavaju profesionalnu prirodu uređaja. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda