Kosa kontrolna tabla

Ergonomski detalji
Još jedna karakteristika ujednačenog izgleda elemenata CombiSet: ergonomski nagnuta komandna tabla. To olakšava rad i osigurava savršen izgled. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda