Kratak pregled koristi od proizvoda

Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda

Dodatna oprema i proizvodi za čišćenje

 Miele Staubbeutel
Originalne Miele kese za usisivač Idi u prodavnicu Kese za usisivač na dohvat ruke