AirClean sistem filtera

Exclusiv bei Miele
Bar možete lako da dišete
Sistem filtriranja Miele AirClean se sastoji od originalne Miele kese za prašinu, filtera za zaštitu motora i izduvnog filtera AirClean i obezbeđuje maksimalnu higijenu. Količina fine prašine u vazduhu prostorije je značajno smanjena: sadejstvo svih komponenata garantuje filtriranje preko 99,9% fine prašine.
Ispušteni vazduh je zapravo čistiji od normalnog vazduha u prostoriji zahvaljujući HEPA filteru AirClean.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda