Savršeno prikupljanje prašine

Savršen sklop kese i aparata
Zahvaljujući zaključavanju, iz Miele kesa ne može da izađe prašina.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda