Turbo četke

Turbo četke: Temeljna nega za prelepe tepihe
Tepihe je potrebno usisavati redovno, čak iako površinska prljavština nije vidljiva. Tepihe je potrebno u isto vreme četkati i usisavati kako bi se čak i duboko utisnuta prašina i dlačice pouzdano uklonile. Beater šipka Miele turbo četke koju napaja sistem za usisavanje efikasno uklanja prljavštinu iz tepiha.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda