Originalni Miele izduvni filter

Timestrip®
Neki originalni Miele filteri imaju uređaj Timestrip®. Ovaj inovativni podsetnik za zamenu filtera pričvršćen je direktno na filter i uključuje se kada se filter stavi u uređaj snažnijim pritiskanjem strelice. Kada je traka skroz crvena, to znači da je filter zasićen i mora se zameniti. Traka Timestrip® vam pomaže da proveravate filter i osigurate da funkcioniše najbolje što može.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda