Pogodno za svaku kuhinju

Klasične
Uređ. širine 60 cm koji štede prostor sa 4 zone za kuv.
Za dodatnu udobnost 
Uređaji širine 75 cm sa od 4 do 6 zona za kuvanje 
Najveći mogući prostor 
90 cm široki uređaji sa 4 do 6 zone za kuvanje
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda