Ističe se prilagodljivošću i kvalitetom

Fleksibilne mogućnosti montaže
Miele odvod nadole je raznovrsan u svakom pogledu: Unutrašnji ventilator je idealan za visokoefikasan režim odvođenja i za režim recirkulacije, npr. u pasivnim objektima. Sem brojnih tehnoloških prednosti, odvod nadole pruža potpuno nove mogućnosti montaže zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji. Zauzima vrlo malo prostora u stojećem elementu i ostavlja puno mesta za fioke. 
Olakšano čišćenje
Svi pokretni delovi u odvodu nadole mogu lako da se uklone rukom i operu u mašini za pranje posuđa. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda