Koja širina aspiratora vam je potrebna?

Za manje ili srednje kuhinje
Aspiratori• širine 53 cm• širine 55 cm• širine 60 cm• širine 70 cm• širine 75 cm• širine 30 inča (76 cm) 
Za velike i otvorene kuhinje
Aspiratori• širine 90 cm• širine 100 cm• širine 110 cm• širine 120 cm 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda