Tehnologija EcoPower 

Inovativan dovod vode za pranje uz manje vode
Potrošnja vode u ECO programu smanjena je na 8,9 l. To takođe znači da je potrebno manej energije za zagrevanje vode, a vi imate koristi od energetski efikasne mašine za pranje sudova. Ušteda vode se postiže uz pomoć inteligentnog dizajna sistema dovoda i novog visoko efikasnog sistema filtera. Dodatna izolacija smanjuje gubitke toplote i samim tim i količinu energije koja je neophodna za zagrevanje vode.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda