Originalna fioka za pribor za jelo

Dostupno zahv. kompaniji Miele već više od 25 god
Fioka za escajg, izum kompanije Miele, pruža brojne pogodnosti: sav eescajg se postavlja zasebno i neće se ogrebati. Naslage se uklanjaju u potpunosti, a escajg bude savršeno osušen. Sem toga, vađenje je pogodno i higijensko. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda