Postojanost rukovođenja

Management bei Miele

Od svog osnivanja 1899. godine, kompanija Miele & Cie. KG nalazi se u vlasništvu porodica Miele i Zinkann. Sve od približno 70 kompanija koje sarađuju sa kompanijom Miele su direktni potomci ili Carla Mielea ili Reinharda Zinnkanna, osnivača kompanije.

Sve do današnjeg dana, obe porodice imaju svoje predstavnike u izvršnom odboru kompanije.

Svi generalni direktori su deoničari sa jednakim udelom u kompaniji Miele & Cie. KG. S leva: Dr. Stefan Breit (Generalni direktor tehnologije), Dr. Markus Miele (Generalni direktor i suvlasnik), Olaf Bartsch (Generalni direktor za finansije i centralnu administraciju), Dr. Reinhard Zinkann (Generalni direktor i suvlasnik) i Dr. Axel Kniehl (Generalni direkor marketinga i prodaje).