Montaža i puštanje u rad

Montaža i puštanje u rad

Da biste dugo uživali u vašem novom Miele uređaju, Miele servis može da vam montira uređaj i pusti ga u rad.

Saznajte više....

Priručnik za korisnike / Uputstvo za montažu

Dodatne informacije o montaži

Saznajte više o...