Spoljašnja proizvodnja pare

Pogodnosti spoljašnje pare
Inovativni parni sistem: za razliku od ostalih sistema, u našim uređajima para se stvara izvan kabineta rerne. Para ulazi u rernu pri velikoj brzini i zamenjuje sadržaj kiseonika u rerni. Rezultat toga je brzo zagrevanje i optimalno merenje temperature uz očuvanje prirodnog izgleda hrane. A čišćenje je izuzetno jednostavno pošto kamenac ne može da se taloži u kabinetu za kuvanje.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda