Potpuno izvlačive vođice

Praktično i ergonomsko 
Miele fioka za vakuumiranje može da se u potpunosti otvori zahvaljujući vođicama sa potpunim izvlačenjem. Na ovaj način je rukovanje mnogo jednostavnije i postavljanje i izvlačenje hrane je znatno lakše. Uz stabilne teleskopske vođice fioka je jednostavna za otvaranje i zatvaranje.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda