Tri podešavanja za vakuumiranje 

Savršeno za svaku primenu 
Možete izabrati tri različita podešavanja vakuumiranja: da li želite blago zaptivenu hranu kao što je voće? Onda izaberite postavku 1. Preporučujemo postavku 3 – najsnažniju postavku – za meso i postavku 2 za hranu koja sadrži mnogo tečnosti. Na ovaj način dobićete savršenu zaštitu za hranu uz najbolje rezultate u radu. 
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda