Kratak pregled koristi od proizvoda

Prednosti originalnih Miele kesa za usisivače
Prednosti proizvoda

Higijenska zamena

Za higijensku zamenu kese
Kesa se zatvara automatski pri otvaranju uređaja da bi se sprečilo izlaženje prašine tokom zamene kese.
Slike kao primeri koji prikazuju korist od proizvoda